ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิดเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า ฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2564 รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้านภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)