job land

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยในโครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำนวน 6 ตำแหน่ง
สนใจสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 12/39-40 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หรือโทร. 

☎ 096 715 4462 (คุณก่อเกียรติ)
☎ 065 237 8226 (สายตรวจ)
☎ 092 270 1799 (สำนักงาน)
☎ 02 441 9468  (สำนักงาน)