ธัญญรัตน์  แก้วกระจ่าง (เอ๋) เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมากกว่า 13 ปี เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเพียงลำพัง จนมีฐานะมั่นคง

เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเพียงลำพัง จนมีฐานะมั่นคงด้วยอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย จากพนักงาน รปภ.ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นสายตรวจ