บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

Security

การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ถือเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่