สายตรวจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน GREEN HOME อยุธยา ตามวงรอบเพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้กำลังใจในการทำงานและให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

 

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล