บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

Security

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้งสองท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทจนได้รับรางวัล Security Award 2019 จากสมาคมรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ทางผู้บริหารจึงขอแสดงความชื่นชม และยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณทีมงานในทุกระดับที่มุ่งมั่นพัฒนาพนักงาน รปภ.ของเราให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ