security award
ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดไข้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อให้กับทุกหน่วยงาน พร้องทั้งเน้นย้ำพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของบริษัท และตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าจ้างในการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชื้อหรือการเป็นพาหะแพร่เชื้อ จึงขอให้พนักงาน และ รปภ. ทุกนายปฏิบัติตามประกาศของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด

การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องประจำเดือนมกราคม 2563

 

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทษฏี และภาคปฏิบัติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้กับพนักงาน เพื่อการเป็นการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับพนักงานสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล