security award
ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัทในโครงการปฏิบัติงานปลอดภัยไร้ยาเสพติด

ผู้บริหารบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และพนักงานร่วมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เตรียมความพร้อม ตรวจสอบการจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับ พนักงาน และ ทำการซักซ้อมการปฏิบัติในส่วนของมาตรฐานป้อมหน้า

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้งสองท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทจนได้รับรางวัล Security Award 2019 จากสมาคมรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ทางผู้บริหารจึงขอแสดงความชื่นชม และยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณทีมงานในทุกระดับที่มุ่งมั่นพัฒนาพนักงาน รปภ.ของเราให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล