security award
ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

สายตรวจเข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและกระบอง โดย อ.เรวัต มีกรณ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมครูฝึก รปภ. ไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความ เข้มแข็ง

ในช่วงไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) แพร่ระบาด การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรักษามาตรฐานการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

สายตรวจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน GREEN HOME อยุธยา ตามวงรอบเพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้กำลังใจในการทำงานและให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เรายังคงมาตรฐานการฝึกทบทวน โดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อำนวยการรักษาความปลอดภัย พื้นที่การจัดงาน
Thailand Mobile EXPO 2020  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ไบเทค บางนา 

ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดไข้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อให้กับทุกหน่วยงาน พร้องทั้งเน้นย้ำพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของบริษัท และตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล