บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก รายได้ 450-600 บาท/วัน หน.ชุด 600-700 บาท/วัน มีสวัสดิการตามกฏหมาย ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนเพื่อน รปภ. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี พนักงานใหม่สำรองที่พักเบิกเงินล่วงหน้า โทร.097 070 4732 (อิน) 097 071 5372 (เอส) 092 253 2404 (ป้าจู)

การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการ การพัฒนาของบริษัทในการที่จะนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และยกระดับพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ฝึกทบทวนความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่