ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
security award

ขอบคุณโครงการของ Land and Houses ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าจ้างในการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชื้อหรือการเป็นพาหะแพร่เชื้อ จึงขอให้พนักงาน และ รปภ. ทุกนายปฏิบัติตามประกาศของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด

แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เรายังคงมาตรฐานการฝึกทบทวน โดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทษฏี และภาคปฏิบัติ

ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดไข้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลฆ่าเชื้อให้กับทุกหน่วยงาน พร้องทั้งเน้นย้ำพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศของบริษัท และตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องประจำเดือนมกราคม 2563

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล