สวัสดิการพนักงาน

  • เบี้ยขยัน
  • เงินเบิกล่วงหน้า
  • กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนเพื่อน รปภ.
  • มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาการทำงาน
  • เงินช่วยเหลือ
  • สวัสดิการบ้านพัก
  • รายได้รวม 460 - 600 บาท/วัน
  • หน.ชุด 500 - 700 บาท/วัน