วิสัยทัศน์:Vision

เราจะมุ่งมั่น สร้างสรรค์งานบริการ (รปภ.) อย่างมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า

พันธกิจ:Mission

  1. อบรมพนักงาน ให้เป็นมืออาชีพ ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยตามเจตนารมของกฎหมาย

  2. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(N.P.Security Checking system)

  3. ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด อย่างทันท่วงทีในทุกมิติ (Team File ,Body Guard ,ครูฝึก ,สายตรวจ )

  4. สร้างมาตรฐานให้กับองค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ รปภ. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 9001:2018) (ISO 45001:2018)

ค่านิยมองค์กร:Core Value

  1. ลูกค้าคือคนสำคัญ

  2. พนักงานคือหัวใจของงาน

  3. มุ่งมั่น ก้าวทันเทคโนโลยี

  4. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

  5. ก้าวสู่มาตรฐานสากล

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้จัดให้มีบริการ แบ่งออกดังต่อไปนี้ 
  1. การรักษาความปลอดภัยอาคาร/สถานที่ รวมทั้งสำนักงานอาคารสูง
  2. การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ
  3. การติดตั้งระบบอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค ด้านความปลอดภัย
  4. การจัดฝึกอบรม ด้วยวิทยากรด้านความปลอดภัย

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

2/39 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 ประเทศไทย
12/39 Soi Taweewattana 53, Salathammasop Sub-dist., Taweewattana Dist., Bangkok 10170 Thailand
Tel. 086-793-0007 : 091-939-4888 : 02-441-9468 | Fax. 02-441-9469 | E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.